TY+DF

AKTUÁLNĚ

Zahajujeme již třetí ročník programu #buďjamák! Ve spolupráci s Katedrou divadelních studií FF MU pořádáme cyklus seminářů a worksopů pro středoškoláky. Kapacita je vzhledem k povaze aktivit velmi omezená – nabízíme pouze 40 míst. Cena pro jednoho účastníka je 2 500,- Kč. Pokud znáte studenta z Ukrajiny, který by mohl mít o náš program zájem, rádi jej uvítáme – a to zdarma. Jazykové bariéry se nebojíme! Na přelomu dubna a května otevřeme zápis do nového ročníku!

V průběhu druhého červencového týdne čeká na účastníky celkem 5 setkání: 

11. 7. 2022 Vyprávění 

12. 7. 2022 Dialog 

13. 7. 2022 Maska, Loutka, Postava 

14. 7. 2022 Teatralita, Medialita, Manipulace 

15. 7. 2022 velká divadelní výzva a závěr programu

Sledujte náš Facebook a Instagram.

OTEVÍRÁME JAMU VEŘEJNOSTI!

Ve spolupráci s Katedrou divadelních studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity pořádáme program #buďjamák. Je určený středoškolákům, mladým lidem ve věku 15 – 20 let a obsahuje 6 setkání v průběhu jednoho školního roku nebo 5 intenzivních dní v červenci. V roce 2022 plánujeme program uskutečnit  v týdnu od 11. 7. 2022. Setkání probíhají na půdě DF JAMU nebo na jiných výjimečných místech (divadelní zkušebny a podobně). V celodenním programu společně trávíme čas intenzivním ohledáváním konkrétních témat.

CO MĚ ČEKÁ?

Teoretická část programu obsahuje přednášku o podobách a souvislostech divadelního umění, praktická část pak ve stejném dni poskytuje tvůrčí dílny s kreativní náplní, vedené profesionálními divadelníky nebo studenty vyšších ročníků fakulty. Teorii i praxi umělecké tvorby tak účastníci zažívají v bezprostředním dialogu. Tento volnočasový program je zároveň „laboratoří“, ve které zkoumáme způsoby, jak lze o divadle přemýšlet i vést dialog a jak lze divadlo poznávat vlastní kreativní akcí. Podporujeme tak rozvoj kritického myšlení, formulování vlastních myšlenek, ale i rozlet fantazie a možnost najít si cestu k tvůrčím oborům.

JEŠTĚ NĚCO?

Rozhodně. Kromě hlavního programu jsou účastníkům nabízeny možnosti navštívit vybrané aktivity obou fakult – informujeme o možnostech navštívit přednášky, kurzy, workshopy, festivaly a konference, na které má přístup i veřejnost. Ve spolupráci s Klubem mladého diváka funguje i divácký program.

TA ČR 

Z programu #buďjamák vychází projekt JAMUNI – Divadlo jako trenažér komuniačních dovedností a občanských, sociálních a personálních kompetencí, podpořený Technologickou agenturou ČR. Společně s KDS FF MUNI připravujeme multimediální publikaci jako pomůcku pro pedagogy a pedagožky i studenty a studentky středních škol a gymnázií. Pokud Vás tento projekt zaujal, neváhejte se obrátit na Mgr. Kateřinu Jebavou, Ph.D., hlavní řešitelku projektu JAMUNI na adrese jebava@jamu.cz.

TY+DF

0