TY+DF

AKTUÁLNĚ

Plánované termíny programu #buďjamák v AR 2020/2021: 19. 9. 2020, 3. 10. 2020, 21. 11. 2020, 9. 1. 2021, 20. 2. 2021. Imatrikulace proběhly 19. září 2020, nicméně vzhledem k aktuální situaci se plánovaný program v sobotu 3. 10. 2020 neuskuteční. Účastníci jsou vždy aktuálně informováni e-mailem. Doufáme, že co nejdříve budeme moci naplánovat náhradní termín a že program v pořádku proběhne. Sledujte náš Facebook a Instagram.

OTEVÍRÁME JAMU VEŘEJNOSTI!

Ve spolupráci s Katedrou divadelních studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity pořádáme program #buďjamák. Je určený středoškolákům, mladým lidem ve věku 15 – 20 let a obsahuje 6 setkání v průběhu jednoho školního roku. Setkání probíhají na půdě DF JAMU nebo na jiných výjimečných místech (divadelní zkušebny a podobně). V půldenním programu společně trávíme čas intenzivním ohledáváním konkrétních témat.

CO MĚ ČEKÁ?

Teoretická část programu obsahuje přednášku o podobách a souvislostech divadelního umění, praktická část pak ve stejném dni poskytuje tvůrčí dílny s kreativní náplní, vedené profesionálními divadelníky nebo studenty vyšších ročníků fakulty. Teorii i praxi umělecké tvorby tak účastníci zažívají v bezprostředním dialogu. Tento volnočasový program je zároveň „laboratoří“, ve které zkoumáme způsoby, jak lze o divadle přemýšlet i vést dialog a jak lze divadlo poznávat vlastní kreativní akcí. Podporujeme tak rozvoj kritického myšlení, formulování vlastních myšlenek, ale i rozlet fantazie a možnost najít si cestu k tvůrčím oborům.

JEŠTĚ NĚCO?

Rozhodně. Kromě hlavního programu jsou účastníkům nabízeny možnosti navštívit vybrané aktivity obou fakult – informujeme o možnostech navštívit přednášky, kurzy, workshopy, festivaly a konference, na které má přístup i veřejnost. Ve spolupráci s brněnskými divadly funguje i divácký program.

TO CHCI!

#buďjamák vždy probíhá v období od září do června, přihlášky na další ročník (září 2020 – červen 2021) budeme spouštět cca v květnu 2020, tak to nepropásněte! Sledujte nás na facebooku pro aktuální informace!

TY+DF

0