TY+DF

AKTUÁLNĚ

Zahajujeme již pátý ročník #buďjamáka!  

Ve spolupráci s Katedrou divadelních studií FF MU pořádáme cyklus seminářů a workshopů pro středoškoláky. V letošním roce plánujeme nabídku jarního víkendového workshopu, letní intenzivní týden mimo Brno a podzimního #buďjamáka v ozkoušeném formátu šesti sobotních setkání.  

Stay tuned! 

 

JARNÍ #BUĎJAMÁK

TERMÍN KONÁNÍ: 16. – 17. 3. 2024 

Kapacita je vzhledem k povaze aktivit velmi omezená – nabízíme pouze 25 míst. Cena pro jednoho účastníka je 1950,- Kč (přihlašování probíhá od 5. 2. do 3. 3. 2024). Přihlášku můžete podat zde!  

CO NÁS ČEKÁ?  

Sobota 16. 3. – workshop Jak na scénografii? s Adélou Szturcovou / workshop Cirkus skills s Adélou Kratochvílovou ( 9:30 – 17:00 hod)  

Neděle 17. 3. – workshop Fyzické divadlo a kontaktní improvizace s Tomášem Wortnerem / workshop Jak se píše scénář? s Janem Singerem (9:30 – 17:00 hod) 

 

Vyhrazujeme si právo na změny v  rozvrhu nabízených workshopů v  případě nenaplnění kapacity, onemocnění či z jiných technických důvodů. Sledujte náš Facebook a Instagram S jakýmikoli dotazy se neváhejte obrátit na MgA. Mgr. Berit Blumaierovou na adrese berit@post.jamu.cz 

OTEVÍRÁME JAMU VEŘEJNOSTI!

Zároveň  jsou  účastníci  zváni  na mnoho  akcí  obou  fakult:  JAMŮví, Mezinárodní divadelní konference, festival  Salón původní tvorby, Mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER, festival  Sítko,  a  další.  Spolupracujeme také s platformou Klub mladého diváka – účastníci programu #buďjamák jsou automaticky členy klubu a  mají zvýhodněné vstupné na představení brněnských divadel.     

CO MĚ ČEKÁ?

Jarní #buďjamák bude čistě praktický a proběhne formou tvůrčích dílen vedených profesionálními divadelníky. Tento volnočasový program je „laboratoří“, ve které zkoumáme způsoby, jak lze o  divadle přemýšlet i  vést dialog a jak lze divadlo poznávat vlastní kreativní akcí. Podporujeme tak rozvoj kritického myšlení, formulování vlastních myšlenek, ale i  rozlet fantazie a  možnost najít si cestu k  tvůrčím oborům.

JEŠTĚ NĚCO?

Rozhodně. Kromě hlavního programu jsou účastníkům nabízeny možnosti navštívit vybrané aktivity obou fakult. Informujeme o možnostech navštívit přednášky, kurzy, workshopy, festivaly a konference, na které má přístup i veřejnost. Ve spolupráci s Klubem mladého diváka funguje i divácký program.

TA ČR 

Z programu #buďjamák vychází projekt JAMUNI– Divadlo jako trenažér komunikačních dovedností a  občanských, sociálních a  personálních kompetencí, podpořený Technologickou agenturou ČR. Společně s  KDS FF MUNI jsme připravili multimediální publikaci Theatrum online jako pomůcku pro pedagogy a  pedagožky i  studenty a  studentky středních škol a  gymnázií. Pokud Vás tento projekt zaujal, neváhejte se obrátit na Mgr. Kateřinu Jebavou, Ph.D., hlavní řešitelku projektu JAMUNI na adrese jebava@jamu.cz nebo navštívit theatrum.online.

TY+DF

0