TY+DF

AKTUÁLNĚ

Zahajujeme již třetí ročník programu #buďjamák! Ve spolupráci s Katedrou divadelních studií FF MU pořádáme cyklus seminářů a worksopů pro středoškoláky. Kapacita je vzhledem k povaze aktivit velmi omezená – nabízíme pouze 40 míst. Cena pro jednoho účastníka je 2 700,- Kč. Pokud znáte studenta z Ukrajiny, který by mohl mít o náš program zájem, rádi jej uvítáme – a to zdarma. Jazykové bariéry se nebojíme! Přihlášku můžete podat právě teď! 

Předpokládané termíny konání (vybrané soboty od 9:30 do 17:00):

24. 9. 2022 Imatrikulace a vstupní seznamovací workshop

8. 10. 2022 Vyprávění

19. 11. 2022 Dialog

7. 1. 2023 Maska a loutka

25. 3. 2023 Teatralita, medialita, manipulace

15. 4. 2023 Závěrečná divadelní výzva a slavnostní ukončení programu

(Vyhrazujeme si právo na změny v rozvrhu nabízených workshopů v případě nenaplnění kapacity, onemocnění či z jiných technických důvodů)

Doprovodné programy:

Program zvýhodněného vstupného do brněnských divadel ve spolupráci s Klubem mladého diváka na sezonu 2022/2023, možnost účastnit se vybraných akcí obou fakult v akademickém roce 2022/2023 a další akce.

Sledujte náš Facebook a Instagram.

OTEVÍRÁME JAMU VEŘEJNOSTI!

Zároveň jsou účastníci zváni na mnoho akcí obou fakult: JAMŮví, Mezinárodní divadelní konference, festival Salón původní tvorby, Mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER, festival Sítko, a další. 

Spolupracujeme také s platformou Klub mladého diváka – účastníci programu #buďjamák jsou automaticky členy klubu a mají zvýhodněné vstupné na představení brněnských divadel. 

CO MĚ ČEKÁ?

Teoretická část programu obsahuje přednášku o podobách a souvislostech divadelního umění, praktická část pak ve stejném dni poskytuje tvůrčí dílny s kreativní náplní, vedené profesionálními divadelníky nebo studenty vyšších ročníků fakulty. Teorii i praxi umělecké tvorby tak účastníci zažívají v bezprostředním dialogu. Tento volnočasový program je zároveň „laboratoří“, ve které zkoumáme způsoby, jak lze o divadle přemýšlet i vést dialog a jak lze divadlo poznávat vlastní kreativní akcí. Podporujeme tak rozvoj kritického myšlení, formulování vlastních myšlenek, ale i rozlet fantazie a možnost najít si cestu k tvůrčím oborům.

JEŠTĚ NĚCO?

Rozhodně. Kromě hlavního programu jsou účastníkům nabízeny možnosti navštívit vybrané aktivity obou fakult – informujeme o možnostech navštívit přednášky, kurzy, workshopy, festivaly a konference, na které má přístup i veřejnost. Ve spolupráci s Klubem mladého diváka funguje i divácký program.

TA ČR 

Z programu #buďjamák vychází projekt JAMUNI – Divadlo jako trenažér komuniačních dovedností a občanských, sociálních a personálních kompetencí, podpořený Technologickou agenturou ČR. Společně s KDS FF MUNI připravujeme multimediální publikaci jako pomůcku pro pedagogy a pedagožky i studenty a studentky středních škol a gymnázií. Pokud Vás tento projekt zaujal, neváhejte se obrátit na Mgr. Kateřinu Jebavou, Ph.D., hlavní řešitelku projektu JAMUNI na adrese jebava@jamu.cz.

TY+DF

0