TY+DF
Foto: M. Řeháková, T. Fojtová, Archiv ASD, Z. Kujová

Tohle je tvoje šance

Tohle je tvoje šance

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM (3 roky)

Uchazeč musí mít úspěšně absolvované středoškolské studium

(Po absolvování je možno na základě úspěšného vykonání přijímací zkoušky pokračovat ve dvouletém navazujícím magisterském studiu.)

MAGISTERSKÉ STUDIUM (4 roky)

Uchazeč musí mít úspěšně absolvované středoškolské studium (nemusí mít předchozí studium na vysoké škole)

MAGISTERSKÉ STUDIUM (2 roky)

Uchazeč musí mít úspěšně absolvované bakalářské studium

DOKTORSKÉ STUDIUM (4 roky)

Uchazeč musí mít úspěšně absolvované magisterské studium

V AKADEMICKÉM ROCE 2024/25 SE NEBUDE OTEVÍRAT

TY+DF

0