TY+DF

Fyzické divadlo

Čtyřleté magisterské studium

Ateliér Fyzického divadla klade důraz na fyzický trénink, proces a vývoj tvorby, na intermediální a dramaturgické myšlení, workshopy a coaching se zahraničními tvůrci. Je zaměřen na pohybovou a hereckou tvorbu a vzdělávací proces se skládá ze tří hlavních linií: fyzické divadlo, autorské herectví a do třetice využití multimédií – projekce. Toto praktické studium, jež je zaměřené na performance a tvorbu, doplňují taktéž teoretické a kritické kurzy.

Foto: Nikola Minářová

ZÍSKANÝ SKILLSET

Absolventi jsou dále schopni erudovaně spolupracovat s umělci z jiných oborů a komunikovat s produkcemi a vedeními divadel či festivalů. Při práci pod vedením jiných umělců (režisérů či choreografů) zvládají samostatně pracovat a osvojit si jejich umělecký a filosofický záměr. Po vystudování tak část absolventů míří do divadla a paralelně se věnují vlastní tvorbě. Další budují svou kariéru jako nezávislí scéničtí tvůrci v oblasti fyzického divadla, tance, nového cirkusu či komediálního divadla. V České republice i v zahraničí.

CÍL STUDIA

Cílem studia je vzdělávat mladé umělce – tvůrce i interprety – v oblasti scénických umění se zaměřením na fyzické divadlo a dramaturgii scénického pohybu (tance nebo cirkusových dovedností), autorského herectví, klaunského herectví. Současně je jim vštěpován praktický přístup k práci s novými médii a k jejich scénickému využití.

ZNÁMÍ ABSOLVENTI

  • Nella Kornetová
  • Viktor Černický
  • Filip Teller
  • Martina Krátká
  • Jazmína Piktorová
  • Roman Blumaier
  • Lukáš Karásek
  • Pavol Seriš
  • Alexandr Stankov
  • Daniel Kvašňovský

ATELIÉRY

Ateliér fyzického divadla

Vedoucí: doc. MgA. Pierre Nadaud

Pedagogové: MgA. Tomáš Hubáček

doc. Mgr. Martina Musilová, Ph.D.

MgA. Dalibor Buš

Externí pedagogové: doc. Mgr. Martina Musilová, Ph.D.

Mgr. Roberta Legros Štěpánková

Tomaš Wortner

Lukaš Lepold

Tereza Vejsarová Lepoldová

Dorota Špalková

Mgr. Petr Dvořák

MgA. Marie Gourdain

MgA. Hana Polanská Turečková

Mgr. Dita Pytlíková Dvořáková Ph.D.

Mgr. Jitka Pavlišová, Ph.D.

Mgr. Martin Bernátek, Ph.D.

Mgr. Veronika Štefanová, Ph.D.

MgA. Zdenka Brungot Svíteková

MgA. Juraj Korec Ph.D.

Ateliér autorského a fyzického divadla s důrazem na osobnost tvůrce-interpreta, využití multimédií (zvuk, videoprojekce, animace) a workshopy a coaching se zahraničními tvůrci.

Ve výukovém procesu rozlišujeme tři hlavní linie: fyzické divadlo (současné umění pohybu, moderní a současný tanec, choreografie a dramaturgie scénického pohybu, akrobacie, tvorba s předměty), autorské herectví (divadelní improvizace, divadlo masek, klaunské divadlo, herecká tvorba, dialogické jednání, dramaturgie) a tvorba s multimédii (projekce, zvuk, hudba, světelný design, pixilace, filmový gag, interaktivní využití).

Tyto tři linie společně a koordinovaně směřují ke scénické tvorbě a jejím hraničním formám (pouliční divadlo a site specific). Koordinace předmětů se řídí určitými tématy, záměry a výstupy.

Dlouhodobé tvůrčí dílny, které probíhají v rámci čtyřletého studia (na příklad s Danielem Gulkem, Karine Pontiesovou, Heinzi Lorenzenem, Jaro Viňarským, Ionou Monou Popovici, Teatrem Novogo Fronta…) umožňují studentům-umělcům setkávat se a pracovat s uznávanými umělci a nabývat tak více kompetencí a zralosti pro svou vlastní tvorbu ve vztahu ke společnosti, historii umění a umění dramaturgie.

PRAKTICKÉ INFORMACE

Přijímací řízení na Divadelní fakultu JAMU je většinou dvoukolové. Ve výjimečných případech může děkan fakulty rozhodnout o konání třetího kola přijímacího řízení. 1. kolo přijímacích zkoušek pro čtyřleté magisterské studium se uskuteční v průběhu ledna a února 2024. 2. kolo přijímacích zkoušek pro čtyřleté magisterské studium se uskuteční v průběhu března a dubna 2024. Uvedená data jsou orientační, fakulta má právo na změnu časového rozmezí, ve kterém přijímací řízení proběhne; o přesném termínu konání přijímací zkoušky budou uchazeči informováni v pozvánce k přijímacímu řízení, která bude vložena do aplikace E-přihláška.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ROK 2024/25

Čtyřleté magisterské studium: BUDE OTEVŘENO

TY+DF

0